Statistikk

Klimautslipp

Utslippskilde ForbrukUtslippsfaktorUtslipp
Scope 1
Bensin23125 liter3,01125 kg CO2/liter 69,64 tonn CO2
Diesel30590 liter3,22644 Kg CO2/liter98,70 tonn CO2
Sum scope 1168,33 tonn CO2
Scope 2
Antall kjørte kilometer med elbil8242 km0,024 kg CO2/km0,2 tonn CO2
Fjernvarme29360 kWh0,116 Kg CO2/kWh3,41 tonn CO2
Elektrisitet4595133 kWh0,119 Kg CO2/kWh546,82 tonn CO2
Sum scope 2550,42 tonn CO2
Scope 3
Restavfall (uten emballasjeplast)99680 kg0,55 CO2/Kg54,82
CO2-utslipp fra flyreiser23,5 tonn CO21 tonn23,50 tonn CO2
Sum scope 378,32 tonn CO2
Totalt CO2-utslipp797,08 tonn
Del artikkelen: