Effektiv drift

Et bærekraftig overskudd

Norsk Tipping skal forebygge de negative konsekvensene ved pengespill. Pengene som deles ut til samfunnsnyttige formål skal være tjent på bærekraftig forvaltning av spillemarkedet.

I denne sammenheng er inntekter en betegnelse på omsetning minus premier. Spilleselskaper kaller dette for GGR (Gross Gaming Revenue).

Det er et grunnleggende prinsipp i Norge at overskuddet fra pengespill ikke skal gå til privat profitt.

Overskuddet fra spillene er basisfinansieringen for deler av norsk frivillighet. For tusenvis av lag og foreninger er penger fra Norsk Tipping et viktig bidrag i finansieringen. Det er avgjørende at organisasjonene, som i stor grad driver samfunnsnyttig virksomhet, kan ta imot pengene med god samvittighet. Og nettopp derfor er det ikke størrelsen på overskuddet eller hensynet til frivilligheten det som styrer forvaltningen av spillmarkedet, verken fra statlig hold eller for Norsk Tipping.

Norsk Tippings omsetning og overskudd har økt i takt med utviklingen på pengespillmarkedet. Utenlandske spillselskap har bidratt sterkt til å øke temperaturen på markedet, gjennom markedsføring av raskere og mer problemskapende spill, som nettkasino. Også våre kunder beveger seg mot de mer risikofylte spillene, selv om Norsk Tipping aldri markedsfører nettkasino. Det gir vekst i omsetning og skaper større inntekter fra risikospillere. Det gir selskapet en rekke dilemmaer. Les om det her.

Fordeling av inntektene

Grønne, gule og røde inntekter

Grønne inntekter: Inntekter fra kunder som kategoriseres som lavrisikospillere (grønne) i Playscan-verktøyet

Gule inntekter: inntekter fra kunder som kategoriseres som spillere med moderat risiko (gule) for å få problemer med spill.

Røde spillere: Inntekter fra kunder som ifølge Playscan har høy risiko for å utvikle spilleproblemer.

Les mer om Playscan her!

Pengene som risikospillere taper, kaller Norsk Tipping «røde inntekter».  Økningen i røde inntekter vi så fra 2018 til 2019, flatet ut i 2020. Mye av årsaken ligger i reduksjonen av spilltilbudet på sportsspill og Multix/Belago i de første månedene under pandemien. Vi ser en liten økning i andel inntekter fra moderate risikospillere («gule inntekter») for 2020 sammenlignet med 2019, noe som skyldes veksten i Instaspill-kategorien, altså nettkasino, -bingo og skrapelodd på nettet

Inntektsveksten har i hovedsak kommet fra lotterier og Instaspill. For å forebygge spilleproblemer er det viktig at lotterikategorien er attraktiv, slik at så mange av de som vil spille pengespill får dekket det behovet gjennom lotterier, som er spillene som i lavest grad knyttes til utvikling av spilleproblemer. Ni av ti kroner Norsk Tipping tjener på lotterispill kommer fra spillere med lav risiko for å utvikle problemer. 20 øre kommer fra spillere med høy risiko for spilleproblemer.

Norsk Tippings lotterispill har bred appell i befolkningen, med stor oppslutning i alle aldersgrupper. Den store oppslutningen om disse spillene gjør at sju av ti kroner som selskapet tjener totalt sett er grønne, altså fra lavrisikospillere. En attraktiv lotterikategori vil være et viktig virkemiddel for å dempe en glidning mot rødere spill.

Del artikkelen: