Menneskene

Ansvar og roller

Selskapets styre, ledelse og medarbeidere har forskjellig ansvar og roller i selskapets måloppnåelse. I dette kapittelet kan du bli mer kjent med hvem de er og hvilke tiltak som gjøres for å utvikle en robust og leveransedyktig organisasjon.