Ansvarlig virksomhet

En gjennomtenkt spillportefølje

Jo større andel av spillerne som får dekket sitt spillebehov gjennom lotterispill, jo sunnere er spillemarkedet, fordi lotterispill er de pengespillene som skaper færrest problemer. Derfor dominerer lotterireklamene Norsk Tippings markedsføring.

Norsk Tipping følger føre var-prinsippet ved utvikling og lansering av nye spill og tjenester. Alle Norsk Tippings produkter og eventuelle produktendringer vurderes med hensyn til risiko for utvikling av spilleproblemer. De ulike spillene kategoriseres ut fra hvor tett knyttet de er til risiko for at kundene utvikler spilleproblemer. Dette bygger på kunnskap om spillenes egenskaper, som trekningshyppighet, innsats, spillopplevelse, markedsføring, premiestørrelser og mye mer. Selskapet har faste prosedyrer for risikovurdering, og følger etablerte systemer for kategorisering og kartlegging av risikoelementer. Lansering av nye spill i digitale kanaler, som eFlax og Kong Kasino-spill, må gjennom en fast rutine før de slippes ut i markedet. Grenser og andre ansvarlighetstiltak er sentrale krav som må ivaretas og verifiseres før lansering.

Statistikk fra Hjelpelinjen

Kasinospill på Internett er kilden til den største andelen av spilleproblemer. Lotterispillene, som for eksempel Lotto, Extra, Eurojackpot, Flax eller Nabolaget, er produktene som i minst omfang skaper problemer – de er «grønne» spill. Kun 1 prosent av spillerne som tok kontakt med Hjelpelinjen, rapporterte Norsk Tippings lotterier som sitt hovedproblemspill.

Ønsker sterke lotterier

Det er ønskelig at folk som ønsker å få utløp for spenning gjennom pengespill, velger å gjøre det gjennom spillkategoriene med lavest risiko. I 2020 spilte rett i overkant av 2 millioner kunder lotterispill hos Norsk Tipping, en økning på 38 000 spillere.

3.3-Trekningsbilde

Mange land har sett fallende markedsandeler for lotterispill det siste tiåret, til fordel for hurtigere og mer aggressive spillprodukter. I Danmark, som innførte lisensmarked for nettkasino og sportsspill i 2011, passerte kasino- og sportsmarkedet lotteriene i 2015. I 2019 hadde lotteriene en markedsandel på 30 prosent i det totale danske spillmarkedet, ifølge den danske Spillemyndigheden. I Norge steg lotterienes markedsandel fra 46 til 48 prosent i totalmarkedet fra 2019 til 2020. Sammen med de øvrige, nasjonale lotteriene, står lotterier for over halve spillmarkedet i Norge. Les mer om dette her.

Nettkasino vokser også

Likevel ser vi også i Norge at flere kunder nå velger de mer risikofylte nettkasinospillene, der tapene er større. Nettkasino ble først tilbudt i Norge av uregulerte aktører for over 15 år siden.

For å gi disse spillerne et regulert tilbud med solide ansvarlighetsrammer, innførte Norsk Tipping kasinospill i porteføljen i 2014. Spillene er underlagt et strengt grenseregime og markedsføres aldri. Likevel øker dette spillsegmentet også hos oss, og veksten er større enn veksten for lotterispillene. I den grad det betyr at vi vinner kunder fra uregulerte aktører og at de får en sunnere spilleatferd hos Norsk Tipping, er det å betrakte som vellykket. Hvis våre egne kunder flytter sin spillaktivitet fra «grønne» spill til raskere kasinospill, er det et dilemma. Les mer om kanaliseringsdilemmaene her.

Lotterispillene betydning for et sunt spillmarked gjør at Norsk Tipping jobber grundig og systematisk med produktutvikling innenfor lotterikategorien, gjerne i samarbeid med andre statlige aktører med samme utfordring. Målet er at kundene fortsatt skal slutte opp om lotterispillene.

Konkurranse på sportsspill

For veldig mange er interessen for å se sport på tv eller live tett knyttet til pengespill, og Norsk Tipping møter sterk konkurranse fra uregulerte aktører på sportsspill. En del oddsspillere er svært bevisst kvaliteten på produktet de kjøper. Oddsforskjeller, brukervennlighet og totaltilbud preger diskusjoner om produkttilbudet fra de forskjellige aktørene.

Et konkurransedyktig tilbud på sportsspill er avgjørende for å lykkes med kanalisering av denne høyinvolverte kundegruppen, og Norsk Tipping legger stor vekt på ha et tilbud som appellerer til de mange sportsinteresserte. Arbeidet med å kanalisere denne kundegruppen blir understøttet av myndighetenes arbeid med å stoppe aktiviteten til spillselskaper som opererer ulovlig i Norge.

Markedsføring

De forskjellige spillenes risikoprofil legger premisser for hva og hvordan Norsk Tipping markedsfører. Ønsket om å bevare og styrke lotteriene betyr at det er disse spillene som markedsføres bredest og i størst omfang. Spillene med høyest risiko, som nettkasino, nettbingo og spilleautomater, markedsføres ikke.

Sportspill har flere risikoelementer i seg enn lotteriene, noe som også synes i statistikker over spilleproblemer. Det er likevel viktig å synliggjøre sportspillene for å vise fram et konkurransedyktig og regulert tilbud til spillerne. Oddsen markedsføres likevel mye mindre enn lotteriene. Mange av Norsk Tippings sponsorengasjement retter seg mot idretten, men uttaket er i liten eller ingen grad knyttet produktsynlighet.

Del artikkelen: