Attraktiv og ansvarlig

Den viktige balansegangen

Norsk Tipping skal tilby attraktive spill i ansvarlige rammer. På den ene siden hører ansvarlighet og attraktivitet sammen med hverandre, for et trygt spilltilbud er tilbud kundene vil ha. På den andre siden er det motsetninger, for attraktivitet må aldri komme på bekostning av ansvarlighet. I dette kapitlet får du lese om hvordan vi jobber med denne balansegangen.