Effektiv drift

En rasjonell virksomhet

Gjennom rasjonell virksomhet skal Norsk Tipping legge til rette for at mest mulig av overskuddet skal gå tilbake til samfunnet.