Samfunnsansvar og bærekraft

En positiv samfunnsaktør

Norsk Tippings er en stor samfunnsaktør, og ambisjonen vår er å bidra til positiv utvikling i verden rundt oss. Vi jobber målbevisst for å ivareta både mennesker og miljø i alle deler av virksomheten vår, både internt og i samhandling med våre partnere.