2020

Pandemi på jobben

Covid19-pandemien var en «krypende krise». I løpet av januar og februar kom informasjonen om en epidemi sakte, men sikkert, nærmere oss.

Norsk Tipping har over mange år trent og øvet godt på ulike beredskapssituasjoner, og vi var godt rustet til å organisere og håndtere en annerledes arbeidshverdag. Ikke minst gjorde høy modenhet på å ta i bruk nye digitale verktøy overgangen til hjemmekontor enkel for oss.

Min spådom er at arbeidslivet aldri vil bli helt som før igjen. Den raske omstillingen har lært oss å samarbeide på nye, effektive måter. Selv etter pandemien kommer flere av Norsk Tippings ansatte til å ønske å jobbe mer hjemmefra. Antall tjenestereiser, spesielt med fly, vil reduseres drastisk. Slik vil vi spare både tid og penger – og i tillegg redusere vårt fotavtrykk på miljøet.

Samtidig har vi virkelig fått kjenne på hvor mye det fysiske nærværet på jobb betyr for oss. Et sterkt sosialt og faglig fellesskap er tuftet på ekte menneskemøter. På den hyggelige lunsjpraten og den spontane, faglige diskusjonen over skilleveggen. Vi ser også hva manglende fysisk nærvær medfører for ansatte som jobber i kreative prosesser. Menneskerelasjoner er utrolig viktige. Dem må vi fortsatt ivareta, selv om vi blir mer digitale i hverdagen. Det handler om å ta med seg det beste fra begge arenaer inn i framtiden.

Det vil komme nye og kanskje mer alvorligere pandemier i framtiden. Vi vet ennå ikke hvor lenge Covid 19-pandemien vil vare. Det må alle virksomheter være forberedt på. Men, også hver og en av oss kan gjøre mye for å redusere egen sårbarhet gjennom enkle beredskapstiltak.

Jeg er utrolig glad for at vi i Norge har dugnad i blodet vårt, og at vi har flinke politikere og fagfolk som vi har stor tillit til. Det er ingen tvil om at vårt dugnads-DNA har bidratt enormt mye til at Norge tross alt har lyktes utrolig godt i et svært vanskelig år.

Del artikkelen: