2020

Sentrale tall

Andel problemspillere, overskudd, markedsandel og digital andel.

Befolkningsundersøkelsen om pengespill

Antall spilleavhengige i Norge

55 000

(2015: 34 000)

Antall moderate risikospillere i Norge

122 000

(2015: 88 000)

Norsk Tippings Playscan-indeks

- 13 013

(-8665)

Negativ indeks viser glidning i retning usunt spillemønster i kundemassen.

Kunder

2 082 671

Antall aktive
kunder i 2020
(+42 947)

74%

Andel digitale kunder
(+ 8 prosent)

30%

Andel kunder
under 40 år
(+2 prosent)

Marked

66%

Norsk Tippings markedsandel
i det norske totalmarkedet*.
(+ 1 prosent)

85%

Andel av netto omsetning som skjer hos lovlige, norske aktører i totalmarkedet.
(som 2019)

15%

Uregulerte aktørers andel
av det norske totalmarkedet.
(som 2019)

*I totalmarkedet er omsetningen til de uregulerte selskapene inkludert.

Overskudd

6,167 mrd

Norsk Tippings overskudd i 2020
(+ 491 millioner kroner)

72,4%

Norsk Tippings driftsmargin
(av netto omsetning/GGR)
(+ 3,7prosent)

66%

Digital andel av netto omsetning
(+ 7 prosent)

Del artikkelen: