Samfunnsansvar og bærekraft

Klima og miljø

Norsk Tipping skal ha oversikt over og håndtere sin klima- og miljøpåvirkning. Selskapet skal jobbe målrettet med å redusere sitt fotavtrykk, og har som målsetting at det totale klimautslippet skal reduseres fra år til år.

Selskapet reduserte sitt klimautslipp med 14 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Det betyr at selskapet har redusert utslippene med 28 prosent i løpet av de siste tre årene. Mye av reduksjonen i 2020 skyldes at det var begrenset reiseaktivitet blant selskapets ansatte som følge av pandemien.  Samtidig har effektive og målrettede tiltak som ble gjennomført i 2018 og 2019 gitt ytterligere effekt, blant annet innenfor strømforbruk (ned 20 prosent siden 2017).

6-3 Miljofyrtarn-norsk-farger-RGB

Norsk Tipping er Miljøfyrtårn-sertifisert. Selskapet er sertifisert i henhold til felleskriterier, kriterier for byggeier (siden selskapet eier sine egne lokaler) og utvalgte kriterier innen kategorien restaurant (selskapet drifter sin egen kantine).Miljøsertifikatet ble utstedt i 2018, og for Norsk Tipping er det et viktig mål å oppfylle kriterier og bli resertifisert for tre nye år i 2021.

Selskapet søker å unngå bruk av engangsartikler i kantinedrift, og har tidligere erstattet pappkopper med porselenskopper. I 2020 har smittevernhensyn medført noe midlertidig bruk av engangsutstyr. Samtidig har det vært behov for mindre profileringsartikler til stand og arrangementer.

I forbindelse med selskapets anskaffelser legges det vekt på tverrfaglig samarbeid for å stille gode og relevante krav til klima- og miljøavtrykk. I 2020 ble det stilt konkrete miljøkrav for blant annet anskaffelser rundt rammeavtale blomster, elektroarbeider, renovasjonstjenester og kantineprodukter.

norad

I 2020 er det igangsatt aktiviteter for å øke engasjementet og kunnskapen om bærekraft blant selskapets medarbeidere. Norsk Tipping har deltatt i kampanjen «Verdens viktigste mål» og tilgjengeliggjort Norads «Bærekraftomat», samt gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte. Over 130 medarbeidere deltok i undersøkelsen, og resultatene viser at hele syv av ti oppfatter seg selv som engasjert i klima- og miljøspørsmål.

Pandemien har vist oss at mye kan løses via digitale verktøy, og listen er lagt høyere for når det er behov for å reise til fysiske møter i fremtiden. Det forventes likevel noe høyere reiseaktivitet i et normalår, men på et lavere nivå enn historisk.

Del artikkelen: