2020

Regulering og politiske beslutninger

Norske myndigheter har bekreftet og styrket vernet av den norske pengespillmodellen gjennom 2020.

Den norske pengespillmodellen

Pengespill er underholdende for de fleste, men kan også føre til problemer for enkelte. For å forebygge negative konsekvenser av pengespill har norske myndigheter valgt å begrense hvem som kan tilby dem. Disse aktørene er under offentlig kontroll og tilsyn, og har ikke som det primære formål å tjene mest mulig penger på sitt spilltilbud. Det er dette som er den norske pengespillmodellen.

Norsk Tippings samfunnsoppdrag

Norsk Tipping eies av staten og er et verktøy i den norske pengespillpolitikken. Stortinget har i pengespilloven gitt føringer for Norsk Tippings virksomhet. Norsk Tipping skal tilby pengespill innenfor ansvarlige rammer, og gjennom et attraktivt spilltilbud sørge for at de som ønsker å spille, velger å gjøre det i ansvarlige rammer under offentlig kontroll. Norsk Tipping skal ivareta en balansert utvikling av markedet gjennom ansvarlig markedsføring. Selskapet skal ikke tjene mest mulig penger, men gjennom effektiv drift, sørge for at mest mulig av overskuddet går til gode formål.

Politiske og regulatoriske endringer i 2020

I 2020 ble det gjort en rekke politiske og regulatoriske grep for å styrke den norske pengespillmodellen:

  • Et styrket betalingsformidlingsforbud trådte i kraft.
  • Endringer i kringkastingsloven ble vedtatt for å stoppe ulovlig pengespillreklame på TV.
  • Nye retningslinjer for Norsk Tipping og Norsk Rikstotos markedsføring ble vedtatt.
  • Forslag til ny pengespillov ble sendt på høring.

 

Del artikkelen: