2020

Pandemiens år

2020 vil for alltid bli stående igjen som pandemiens år, for samfunnet som helhet og for Norsk Tipping. Økonomisk skapte vi gode resultater, og organisasjonen løste de praktiske utfordringene rundt pandemien svært godt. Men det ble også klart at vi må øke innsatsen for å nå det aller viktigste målet, som er å snu den negative utviklingen av antall risikospillere i Norge. Her har Norsk Tipping en sentral rolle.