2020

Nye tider, kjente utfordringer

Åsne_årsrapport-9

2020 ble et utfordrende år - på flere enn én måte. Pandemien har selvsagt preget Norsk Tippings virksomhet, men ikke helt på samme måte som i andre bransjer. For mens mange sektorer sliter økonomisk, har interessen for pengespill opprettholdt seg og også økt i deler av befolkningen.

Gjennom pandemien har flere som ønsker å spille pengespill valgt våre tilbud og tjenester, og stadig flere velger å spille digitalt. Det bekrefter at vi er tilstrekkelig attraktive for norske spillere.

Økte kunde- og inntektstall skaper også utfordringer for Norsk Tipping. Produktene våre er til glede for de fleste, men pengespill kan også ha negative konsekvenser for den enkelte. I norsk pengespillregulering veier hensynet til dem som får problemer tyngst. Staten ønsker at pengespill skal forårsake minst mulig skade.

Det er dette som er Norsk Tippings hovedoppgave. Vi følger spilleadferden til kundene tett, og vårt hovedmål er en utvikling der færre mennesker sliter med pengespillproblemer.

Da Universitetet i Bergen publiserte sin befolkningsundersøkelse om pengespill i mai 2020, la den enda tydelige føringer for vårt arbeid. Etter tretten år med synkende og deretter utflatende utvikling i problemspill, er det nå en klar endring. Fra 2015 til 2019 har antallet som sliter med pengespill steget fra 34 000 til 55 000. Denne utviklingen må snus, og Norsk Tipping skal ta en sentral og viktig rolle i dette arbeidet. Vi har allerede innført strengere grenser og nye ansvarlighetstiltak. Flere slike er på vei. Målet er at antallet mennesker som spiller for mer enn de kanskje tåler skal ned.

Det er slik pengespillpolitikken er skrudd sammen. Penger til gode formål kommer i annen rekke. Dette handler først og fremst om å beskytte dem som er mest sårbare. Det er et verdivalg som har stått seg i flere tiår og som fortsatt står støtt.

I Norsk Tipping har vi valgt oss noen av FNs bærekraftsmål som satsingsområder. Ett av dem er «Bedre helse». Et begrep som ikke bare treffer folks fysiske helse, men også den mentale. Slik henger vår hovedoppgave uløselig sammen med dette bærekraftsmålet. I ytterste forstand handler nemlig en ansvarlig spillvirksomhet om helsa til folk.

Norsk Tipping har opprettholdt en stabil drift gjennom pandemien. Kostnadene har gått ned og overskuddene fra spillene bidrar til også i år til forutsigbare overføringer til frivilligheten, det største overskuddet i Norsk Tippings historie.

Del artikkelen: