Effektiv drift

Overskuddet vi sier nei til

Norsk Tippings overskudd er mye lavere enn hva det kunne ha vært, og det er slik det skal være.

Norsk Tipping skal ikke tjene mest mulig penger, men gjøre det som er nødvendig i arbeidet med å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Derfor har vi en rekke tiltak og verktøy for å beskytte spillerne våre som også demper omsetningen, samtidig som vi velger å ikke gjøre ting som ville økt omsetningen.

Hadde det vært et mål for Norsk Tipping å maksimere profitt, ville det norske pengespillmarkedet sett helt annerledes ut. Det vil alltid være en spillelyst i befolkningen, og hvordan man velger å stimulere denne spillelysten har konsekvenser for mengden problemspill i samfunnet. Fordi Norsk Tipping ikke drives etter alminnelige markedsøkonomiske prinsipper vil vi aldri jobbe for å overstimulere eller maksimere potensialet for pengespill som finnes i befolkningen. Om vi hadde gjort det, ville Norsk Tippings overskudd vært dramatisk mye høyere enn hva det er i dag, men da ville også spilleproblemene i samfunnet vært større.

Norsk Tipping skal gi et tilbud som er godt nok til å tilfredsstille spillelysten i befolkningen, og sørge for at de velger et spilltilbud i lovlige og ansvarlige rammer.

Her er noen av de omsetningsdempende tiltakene våre:

Del artikkelen: