Attraktiv og ansvarlig

Kundevekst og kanaliseringsdilemma

Et grunnleggende premiss i den norske pengespillreguleringen er at det alltid vil være et visst omfang av spillelyst i befolkningen. Den norske modellen skal kanalisere mest mulig av den spillelysten inn til et regulert marked med sterke ansvarlighetstiltak. Dette medfører at modellen må tilby pengespill som er attraktive nok til å lede spillaktiviteten inn i det regulerte tilbudet. Dette kalles kanalisering.

I 2020 leverte 2 082 691 nordmenn ett eller flere spill hos Norsk Tipping. Det er ny rekord, med en økning på ca. 40 000 spillere fra 2019. 30 prosent av kundemassen er under 40 år.

Samtidig viser Lotteritilsynets estimat at antall nordmenn som spiller hos de utenlandske, uregulerte selskapene er stabilt. I rene kundetall kan man derfor si at Norsk Tipping lykkes med kanaliseringsoppdraget. Også Norsk Tippings vekst der selskapet møter hardest konkurranse, indikerer styrket kanalisering.

Vellykket kanalisering er mulig fordi myndighetene aktivt bruker verktøyene som finnes i reguleringen av den norske pengespillmodellen. Norske myndigheter jobber kontinuerlig med nye og målrettede tiltak mot den uregulerte delen av markedet. Lotteritilsynet har i året som gikk blant annet intensivert og spisset arbeidet med betalingsformidlingsforbudet for pengespilltransaksjoner til og fra utlandet, i samarbeid med norsk finansnæring. Resultatet er at forbudet håndheves stadig mer effektivt, slik at kundene i mindre grad velger å spille hos de uregulerte selskapene.

Samtidig har markedsføringsforbudet for de uregulerte selskapene i en årrekke vært svært effektivt i alle medier, med unntak av en håndfull TV-kanaler som sender fra utlandet. Det er med andre ord svært mye reklame nordmenn ikke blir eksponert for, sammenlignet med befolkningen i andre land.

Kunderekord med et dilemma

Norsk Tipping er selvsagt glad for å ha positiv kundeutvikling, og det faktum at selskapet leverer på kanaliseringsoppdraget. Medaljen har imidlertid en bakside.

Norsk Tipping skal ha spill som er attraktive nok til også å kanalisere spillere som benytter de uregulerte selskapene til det regulerte tilbudet. En andel av disse spillerne kan allerede ha blitt høyrisikospillere når de går over til Norsk Tipping. Derfor er det forventet at en vellykket kanalisering av disse spillerne vil kunne øke antallet høyrisikospillere blant våre nettkasino- og sportsspillkunder. Det å kanalisere disse spillerne inn til et tilbud med et sterkere ansvarlighetsrammeverk er også en viktig del av kanaliseringsoppdraget.

Samtidig ser selskapet nå bevegelser i andre deler av kundemassen som gir grunn til en viss bekymring. Tradisjonelt har det vært slik at nye kunder kommer til Norsk Tipping for å spille på lotterier og sport. De siste årene har selskapet også registrert en økning i antall nye kunder som i tillegg søker seg til de raskere og mer risikofylte spillene i nettkasinoporteføljen. Det samme skjer i kundesegmenter som tidligere har vært trofaste mot lotterier og Flax.

Svært mange av disse prøver nettkasino én eller to ganger, og forsvinner igjen. Men tendensen er der: Andelen som fortsetter å spille nettkasino er økende, og andelen av disse som utvikler usunne spillevaner er også økende. Det er ikke kanaliseringens hensikt.

Balansegangen mellom et ansvarlig og attraktivt tilbud har alltid vært krevende. For ansvarlig, betyr at man ikke kanaliserer de kundene man skal kanalisere. For attraktiv, og konsekvensen er at tidligere lavrisikospillere blir kunder av høyrisikospill i stedet. Dette skal balanseres gjennom et landskap som endrer seg svært raskt. Det vi ser, er at tiltak som var tilstrekkelige før, ikke nødvendigvis er nok lenger. Det bevegelige målet Norsk Tipping hele tiden forsøker å treffe best mulig, er at det skal være færrest mulige spilleavhengige i Norge.

Viktige strakstiltak

Det er ikke slik at Norsk Tipping sitter med en fasit på hvordan utviklingen kan snus raskt. Antall kunder på nettkasino stiger uten at spillene markedsføres overhodet. Det deles ikke ut startbonuser eller gratisspill for å rekruttere spillere. Det drives ikke kryssalg av nettkasino til for eksempel sportsspillere. Ingen får spille nettkasinospill uten å ha definert en personlig månedlig tapsgrense først. Spillene går saktere enn hos konkurrentene, og man kan ikke velge verken autoplay eller fastplay. Innsatsgrensene er allerede lave. Likevel må det åpenbart mer til.

I desember satte Norsk Tipping, som et strakstiltak, ned tapsgrensene på nettkasino, og forlenget den obligatoriske pausen etter en times sammenhengende spill fra 90 sekunder til et kvarter. Målet var å kjøle ned markedet. Tiltakene har fungert etter hensikten og vil sannsynligvis bli gjort permanente, men de har ikke påvirket kundetilstrømmingen. Norsk Tipping kartlegger nå hvor i kundereisen spillerne eksponeres for nettkasinotilbudet, for å se om terskelen kan gjøres høyere. Samtidig har et innovasjonsteam i selskapet utviklet et system for skreddersydd, personalisert digital kundeoppfølging som skal forebygge og dempe risikospill.

Utviklingen følges av selskapets toppledelse. Virksomhetsplanen for 2021 har flere, uttalte mål knyttet til dette.

  • Selskapet skal bidra til å redusere omfanget av pengespillproblemer gjennom en moderat markedsutvikling innenfor ansvarlige rammer.
  • Ansvarlighetsrammeverket skal styrkes, spesielt for nettkasino.
  • Modernisering og utvikling skal primært styrke kanaliseringen mot grønne (lavrisiko) spillkategorier.

Vekst i grønne spillkategorier

Norsk Tipping har foretatt store endringer i hvordan vi tilbyr spillene våre de siste årene. En stadig økende andel spiller digitalt, og forventer raske, trygge og enkle løsninger. Gjennom økt digital distribusjon eksponeres også flere kunder for en større bredde i spilltilbudet.

Selskapet fortsetter arbeidet med å lede spillelysten til de grønne spillkategoriene. Det skal være enkelt å velge de tryggeste spillene. Lotterispillene hadde i 2020 en vekst på 6 prosent fra 2019. Med dette befester lotterispillene sin posisjon som den største spillkategorien, som utgjør 66 prosent av netto spillinntekter. Lotterispillene har lavere risiko for problemspill enn de øvrige kategoriene og har stor oppslutning i den spillende delen av befolkningen, og en sterk lotteriportefølje er derfor viktig for å kanalisere spillelyst til et ansvarlig regulert tilbud.

Abonnementstjenesten på Lotto ble lansert som en pilotløsning med tanke på dette i 2016. I 2020 ble tjenesten fullansert og utvidet, og responsen har vært over all forventning. Inntil uke 8 i 2020 var det kun mulig å abonnere på Lotto. Da lå omsetningen stabilt på drøye 2 millioner kroner per uke. Ved utgangen av 2020 var omsetningen mer enn firedoblet, med ca. 96 000 betalende abonnenter. Da var løsningen utvidet til å omfatte også Vikinglotto, Eurojackpot og Nabolaget. Kundeundersøkelser viser at abonnentene er svært fornøyd med løsningen. Over 95 prosent av abonnentene har status som lavrisikospillere. Dette er et godt eksempel på ønsket utvikling.

Del artikkelen: