Effektiv drift

Her havner pengene til slutt

Gjennom § 10 i pengespilloven, har Stortinget bestemt hvordan overskuddet fra Norsk Tipping skal fordeles. Kulturdepartementet står for fordelingen.

ansvar-17

På Norsk Tippings generalforsamling blir det først avsatt midler til tiltak mot spilleavhengighet og gjort eventuelle avsetninger til fond. Ved behandlingen av dagens pengespillov, forutsatte Stortinget at inntil 0,5 prosent av Norsk Tippings overskudd skal gå til tiltak mot spilleavhengighet.

Videre blir det avsatt midler til de formålene spillerne selv har valgt gjennom Grasrotandelen, og til bingoentrepenørenes overskuddsformål.

Grasrot-717

Grasrotandelen

Gjennom Grasrotandelen gis spillerne mulighet til å velge en organisasjon som får tildelt 7 prosent av spillerens innsats (14 prosent av nettomsetning for spill på Oddsen, Multix og Instaspill). I 2020 var det rundt 1,3 millioner spillere som hadde valgt en grasrotmottaker, og midlene fra grasrotandelen ble fordelt til mer en 31 000 lag, foreninger og organisasjoner. På topp tre var Foreningen for omplassering av dyr, Vålerenga Fotball og Sykehusklovnene.

ÅrGrasrotmidlerMottakereGivereSnitt mottakereSnitt givere
2009210 943 85414 501519 52114 547406
2010264 153 68317 106638 37015 442414
2011295 646 79719 342701 46915 285421
2012340 087 73521 279759 57615 982448
2013339 554 11023 009768 06614 757442
2014357 529 15124 288807 45114 720443
2015394 806 48125 368834 25615 563473
2016448 030 06826 698906 03316 781494
2017455 240 32728 588951 54315 924478
2018649 007 92530 7721 044 34021 091621
2019698 265 43932 8521 098 42721 255636
2020716 830 04637 3381 345 33019 198533
Sum4 453 265 569
Bingoent-40 (1)

Bingoentreprenørenes overskuddsformål

Overskuddet fra Norsk Tippings Belago-terminaler i bingohallene fordeles direkte til lag og organisasjoner som mottar overskuddet fra de øvrige spillene i bingohallen.

Det resterende overskuddet fordeles gjennom den såkalte tippenøkkelen. Først blir 6,4 prosent av overskuddet fordelt til helse- og rehabiliteringsmål.

Helse-rehab-345

Helse- og rehabiliteringsmål

Midlene til helse- og rehabiliteringsformål forvaltes og fordeles av Stiftelsen Dam, og går til helseprosjekter og forskning som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

Deretter fordeles overskuddet med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner.

Idrett-3231

Idrettsformål

Fordelingen av midlene til idrettsformål blir gjort av Kongen i statsråd i etterkant av Norsk Tippings generalforsamling. Om lag halvparten av midlene er øremerket idrettsanlegg i kommunene og anlegg for fysisk aktivitet. Øvrige midler fordeles til blant andre Norges Idrettsforbund, Olympiatoppen, særidrettsforbund, idrettskretser, over 6000 lokale idrettslag og foreninger, Antidoping Norge, friluftstiltak, arrangementstilskudd, forsknings- og utviklingsarbeid med mer.

Kultur-909

Kulturformål

Fordelingen av midlene til kulturformål blir gjort av Kongen i statsråd i etterkant av NorskTippings generalforsamling. Midlene fordeles på Den kulturelle skolesekken, Frifond, desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg, nasjonale musikkorganisasjoner, Kulturrom, Instrumentfondet for skolekorsp og barne- og ungdomsorkestre, Krafttak for sang, Folkeakademienes Landsforbund, Historiske spel, Norske kirkeakademier, aktivitetsmidler for kor, gaveforsterkningsordningen og prosjekt- og utviklingsmidler på arkiv-, bibliotek og museumsfeltet.

Samf-human-909

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Midlene til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fordeles av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern. Beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp mottar en fast prosentsats etter søknad. Resten blir fordelt etter søknad til landsdekkende organisasjoner, og ordningen er regulert i en egen forskrift. For å bli godkjent som søker må organisasjonen omsette for mer enn ti millioner kroner i sentralleddet.

Del artikkelen: