Formell rapport

GRI-indeks 2020

GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
102-1Organisasjonens navnNorsk Tipping AS
102-2Aktiviteter, merkevarer, produkter og tjenesterOm selskapetVåre spill
102-3Lokalisering av hovedkontorHamar
102-4Geografisk virkeområdeNorge
102-5Eierskap og juridisk selskapsformÅrsberetning 2020
102-6Virksomhetens markederVåre spillStatistikkÅrsberetning 2020
102-7Virksomhetens størrelseÅrsberetning 2020
102-8Informasjon om ansatte og andre som arbeider for organisasjonenStatistikk
102-9Selskapets leverandørkjedeForretningsetikk
102-10Vesentlige endringer i organisasjonen eller leverandørkjedenÅrsberetning 2020
102-11Føre-var-prinsippetEn gjennomtenkt spillportefølje
102-12Eksterne initiativerInteressenterPengespillmarkedet
102-13Medlemskap i interesseorganisasjonerInteressenter
102-14Uttalelse fra organisasjonens øverste beslutningstakerNye tider, kjente utfordringer
102-16Verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd.ForretningsetikkMedarbeidereEierstyring og selskapsledelse
102-18StyringsstrukturEierstyring og selskapsledelse
102-40Liste over interessentgrupperInteressenter
102-41Ansattes deltakelse i kollektive forhandlingsavtalerMedarbeidere
102-42Valg av interessentgrupperInteressenter
102-43Tilnærming til interessentsamarbeidInteressenter
102-44Viktige temaer og spørsmål drøftet med interessentgrupperInteressenter
102-45Enheter som omfattes av virksomhetens årsregnskapRegnskapsprinsipper
Note 6: Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper
102-46Prosess gjennomført for å definere rapportens innholdEn ansvarlig samfunnsaktør
102-47Oversikt over vesentlige tema knyttet til virksomhetens samfunnsansvarEn ansvarlig samfunnsaktør
102-48Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapporteringKlimagassutslipp for 2019 endret grunnet oppdatert mengde restavfall.
102-49Endringer i rapporteringenInkludert følgende nye indikatorer: GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3 og GRI 414-1
102-50Rapporteringsperiode2020
102-51Dato for utgivelse av forrige rapportApril 2019
102-52RapporteringsfrekvensÅrlig
102-53Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapportenroar.jodahl@norsk-tipping.no
102-54Nivå for rapporteringen i henhold til GRI StandardsCore
102-55GRI-indeksDenne oversikten
102-56Ekstern verifikasjonIkke eksternt verifisert
GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
Markedsføring og merking
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringForretningsetikk
417-3Tilfeller av manglende etterlevelse av regler og frivillige retningslinjer gjeldende markedskommunikasjon, inkl. markedsføring, PR og sponsingForretningsetikk
Norsk Tippings egne indikatorer
NT1Henvendelser til HjelpelinjenFlere sliter med pengespill
NT2Playscan-index (grønne, gule og røde spillere andel i %)Flere sliter med pengespill
NT3Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) – kategorierFlere sliter med pengespill
NT4Bidrag til forskningNy kunnskap, nye verktøy og grenserInnovasjon og fornyelse
GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
Like muligheter og mangfold
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringLike muligheterMedarbeidere
405-1Mangfold i styrende organer og blant ledereMedarbeidereLedelseStyretStatistikk
GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
Indirekte økonomisk påvirkning
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringÅrsresultat og effektiv driftSamarbeidspartnere
203-2Betydelig indirekte økonomisk påvirkningSamarbeidspartnereHer havner pengene til slutt
Kunders helse og sikkerhet
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringEn gjennomtenkt spillportefølje
416-1Prosent av vesentlige produkt- og tjenestekategoriers påvirkning på helse og sikkerhet som er evaluertEn gjennomtenkt spillportefølje
GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
Konkurransehemmende atferd
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringPengespill og samfunnet
206-1Rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferdPengespill og samfunnet
Personvern
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringForretningsetikk
418-1Antall formelle klagemål vedrørende tap av kundedataForretningsetikk
Etterlevelse av lovverk
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringForretningsetikk
419-1Verdi på bøter og ikke-økonomiske sanksjoner for manglende overholdelse av lover og / eller forskrifter på det sosiale og økonomiske områdetIngen bøter eller ikke-økonomiske sanksjoner i 2020.
GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
Antikorrupsjon
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringForretningsetikk
205-1Aktiviteter vurdert for risiko med hensyn til korrupsjonForretningsetikk
205-2Kommunikasjon og opplæring i retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjonForretningsetikk
205-3Antall tilfeller av korrupsjon og tiltakForretningsetikk
GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
Utslipp
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringKlima og miljø
305-1Direkte klimagassutslipp (scope 1)Klima og miljø
305-2Indirekte klimagassutslipp (scope 2)Klima og miljø
305-3Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3)Klima og miljø
GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
Evaluering av sosiale forhold blant leverandører
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringForretningsetikk
414-1Nye leverandører vurdert med sosiale kriterierForretningsetikk
GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
Direkte økonomisk påvirkning
103Vesentlighet, tilnærming og evalueringÅrsresultat og effektiv drift
201-1Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjonÅrsresultat og effektiv drift
Konkurransekraft
NT5Norsk Tippings markedsandelPengespillmarkedet