Menneskene

Samarbeidspartnere

Norsk Tipping har, siden den første sponsoravtalen ble undertegnet med Norges Fotballforbund i 1948, vært en av de største samarbeidspartnerne for norsk idrett, kultur og frivillighet.

Pengespillmeldingen fra 2017 legger føringene for selskapets sponsorvirksomhet: «Norsk Tipping si sponsorverksemd skal vere basert på forretningsmessige vurderingar og sikre så god sosialpolitisk måloppnåing som mogleg.»

Sponsing er et strategisk virkemiddel for å:

  • understøtte selskapets kanaliserings- og markedsmessige målsetninger
  • øke kunnskapen og kjennskapen til selskapets tredelte samfunnsoppdrag
  • bygge selskapsmerkets visjon og ønskede assosiasjoner

Alt vi gjør skal bidra til godt omdømme for Norsk Tipping.

Et annerledes år

Covid-19-pandemien preget på ulike måter aktivitetsnivået og oppfølgningen av Norsk Tippings sponsorater i 2020. Mange avtalefestede arrangementer og aktiviteter ble enten avlyst, utsatt eller endret.  Norsk Tipping har lagt ned mye jobb sammen med sine samarbeidspartnere for å finne alternative aktiviteter. Selskapet ønsket å være en forutsigbar, trygg og løsningsorientert samarbeidspartner i den tøffe tida.

Sponsorstrategien som ble vedtatt i 2019 for bedre å kunne oppfylle selskapets strategier og ambisjoner, ble iverksatt i begynnelsen av 2020. Som en følge av dette avsluttet selskapet sine sponsorengasjement på festivalene i løpet av 2020, da disse avtalene løp ut. Med bakgrunn i den nye sponsorstrategien ble det inngått nye samarbeid med både Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund. Det ble også innledet forhandlinger med fotballen, med tanke på å ta en posisjon som generalpartner for hele norsk fotball.

Selv om året 2020 ble et annerledes år, har det vært preget av høy aktivitet. Før pandemien traff ble avtalefestede aktiviteter med partnere gjennomført som normalt. Etter nedstengningen 12. mars ble det iverksatt et større arbeid med å finne andre områder å synliggjøre sponsoratene på. Fysiske møteplasser ble digitalisert, og det ble lagt mer vekt på å produsere innhold til sosiale medier og andre plattformer for kommunikasjon. Enkelte ting ble også utsatt og avtalt gjennomført ved senere anledninger. Noen satsingsområder med partnere ble også styrket som følge av pandemien. Ett eksempel er Norsk Tipping og Norges idrettsforbunds prisutdeling til lag og klubber som jobber bevisst for å hindre frafall blant ungdom i idretten. Tiltaket fikk mye positiv oppmerksomhet og god oppslutning.

Like muligheter

Norsk Tipping er en betydelig samfunnsaktør med en ambisjon om å påvirke samfunnet på en positiv måte.

Selskapet er en pådriver for at samarbeidspartnerne tar et samfunnsansvar og setter like muligheter på dagsorden i sin organisasjon. Samfunnsansvar integreres i alle sponsoravtaler.  Målet er å ta en tydelig posisjon for like muligheter i samfunnet, gjennom å løfte frem gode rollemodeller (ledere, trenere, frivillige og gode profiler) som bidrar til like muligheter og hindrer utenforskap i Norge

Les mer om like muligheter i Medarbeidere og Samfunnsansvar og bærekraft

Samarbeidet med norsk fotball har vært rettet inn mot en videre satsning på like muligheter. Gode sportslige prestasjoner for kvinnene både på klubb- og landslagsnivå har vist at den gradvise profesjonaliseringen har gitt resultater og bidrar til en positiv utvikling. Norsk Tippings samarbeid med Toppserien og 1. divisjon kvinner har vært viktig, og vårt partnerskap har bidratt til å aktualisere seriekampene, profilene og de sportslige prestasjonene i en sesong med færre tilskuere på selve kampene og en lavere aktivitet på vante møteplasser i fotballen.

Siden 2018 har Norsk Tipping samarbeidet med Talent Norge og Norsk Filminstitutt om å sikre like muligheter i filmbransjen. I 2020 bygget vi videre på suksessen og startet prosjektet UP 2.0.
I 2019 startet vi sammen med Talent Norge og Den Norske Opera og Ballett et prosjekt for å løfte kvinnelige koreografer. Dette prosjektet ble videreført i 2020.

Les mer om like muligheter

Lokal tilstedeværelse

I 2020 hadde vi som mål å øke vår lokale tilstedeværelse gjennom fysisk deltakelse på lokale arrangementer og møteplasser. Selskapet deltok på anleggsåpninger, foredrag og aktiviteter i regi av våre samarbeidspartnere.

Drømmestipendet

Selv om kulturaktivitetene i 2020 også var preget av pandemien, klarte vi i juni å gjennomføre en smittevern-tilpasset reise fra Nordland i nord til Agder i sør hvor vi delte ut 26 drømmestipender i 18 kommuner på 11 dager til dyktige, unge utøvere innen ulike kunst- og kultursjangre. Norsk Tippings avtale med Norsk Kulturskoleråd er vår lengstlevende samarbeidsavtale innen kultur, og fra 2021 deles det ut stipender til aldersgruppen 18-25 år.

Grasrottrener

Grasrottrenerkonseptet ble til i 2016 i samarbeid med Norges Fotballforbund. I 2018 ble Grasrottrener Langrenn og «Parkbygger» i samarbeid med snowboardforbundet, lansert. Målet er å få flere og bedre trenere og gode rollemodeller, skape tryggere miljø for unge utøvere og forhindre frafall.

Norsk Tipping har i 2020 inngått nye samarbeidsavtaler med håndballforbundet og ishockeyforbundet, hvor Grasrottrener er en del av satsningen. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med podkasten Pappatrenerne, en podkast som diskuterer ulike problemstillinger for trenere og andre rollemodeller innen barneidretten.

Grasrottrener Sjusjøen 2

I 2020 ble arrangement og kurs betydelig redusert og i de fleste tilfeller avlyst, noe som har resultert i betydelig færre utdannede trenere, spesielt innen fotball. Høydepunktet for Grasrottrener 2020 kom med heldigitalisering av teoridelen i Grasrottrenerkursene i fotball. Disse kursene startet rett etter påske, og hadde totalt 2000 påmeldte deltakere over hele Norge, fordelt på 90 ulike kurs.

Les mer om Grasrottrener her.

Nøkksætra ligger sentralt til i Lofoten, og turen opp til hytta starter rett utenfor Svolvær sentrum.Fotograf: Marius Dalseg

DNT

Den Norske Turistforening (DNT) er en av organisasjonene som er mottaksberettiget til spille- og grasrotmidler. Som samarbeidspartner med DNT har vi hatt som ambisjon å støtte tiltakene de gjør for forbedret folkehelse, noe som harmonerer med vårt mål om å bidra til bærekraftsmål 3, “god helse”. Gjennom samarbeidet med DNT har vi blant annet  fokusert på aktiviteter som bidrar til å få folk ut i naturen, blant annet gjennom å vise DNTs mangfold i hytter og ruter til både eksisterende og nye målgrupper. Fokuset er å få flere ut på tur og vise at det finnes noe for alle innenfor DNTs hyttetilbud.

bylarm

Festivaler og eventer

Det ble en noe annerledes festivalsommer for Norsk Tipping i 2020. Bransjefestivalen by:Larm ble gjennomført rett før covid-19-utbruddet. Her hadde vi fokus på å gi unge, norske artister en start i karrieren, og bærekraftsmål 5 “like muligheter”. De øvrige festivalene, Stavernfestivalen, Palmesus og Pstereo, ble avlyst på grunn av Covid 19-restriksjonene. På Palmesus og Pstereo hadde vi noen alternative aktiveringer for å kunne være med å løfte festivalene og gi tilbake til publikum. Det ble små konserter og live-streaming.

Årets stjerneskudd ByLarm

«Årets Stjerneskudd» på By:Larm

Norsk Tipping har hatt et samarbeid med By:Larm over flere år. I 2018 introduserte vi prisen «Årets Stjerneskudd.» Prisen går til et ungt og fremadstormende band eller en artist, og vinneren kåres av en fagjury. Prisen er på 500 000 kr. I 2020 gikk prisen til R&B’artisten Isah.

Formålet med prisen er å støtte lovende musikere og inspirere bredden i norsk musikkliv.

NM-veka fotograf Sebastian BjerkvikFotograf: Sebastian Bjerkvik

NM-veka

Den første vinterversjonen av NM-veka skulle etter planen vært arrangert på Lillehammer 25. -29. mars, men ble som så mye annet i denne perioden, avlyst på grunn av Covid19-pandemien.

Et lyspunkt var at NM-veka sommer ble arrangert på Hamar/Stange med de idrettene som smittevernsmessig lot seg gjennomføre. Helga 28. – 29. juni fikk leirdueskyting, luftsport, padling, radiostyrt bil, speedcross, skate og golf vist fram idretten sin i naturskjønne omgivelser på Hamar og i Stange. Samarbeidet mellom NRK, NIF, Norsk Tipping, særforbundene og lokale arrangører fortsetter etter planen i 2021 i Sarpsborg.

Del artikkelen: