Fakta og tall

Om selskapet

Norsk Tipping er statens spillselskap og skal jobbe aktivt for å redusere de negative konsekvensene av pengespill.

Norsk Tipping AS er et statlig aksjeselskap som er underlagt særlovgivning og er eiet av staten ved Kulturdepartementet. Selskapets eksistens og virksomhet er regulert i pengespilloven , og formålet er presisert i Norsk Tippings vedtekter .

Selskapet skal i henhold til spilleregler fastsatt av departementet avholde og formidle pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespillene, samtidig som det gjennom rasjonell drift av selskapet skal legges til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til formål som nevnt i pengespilloven § 10.

Norsk Tipping er en integrert del av den norske pengespillmodellen, og et verktøy for å realisere statens spillpolitikk. Selskapets samfunnsoppdrag er tredelt: ansvarlighet, attraktivitet og effektiv drift:

  • Norsk Tipping jobber for et samfunn med færre spilleproblemer. Ansvarlig virksomhet er den viktigste delen av samfunnsoppdraget vårt. Les mer om det her.
  • Norsk Tipping mener at et attraktivt spilltilbud er et trygt spilltilbud. Vårt nivå på forbrukerbeskyttelse er på verdenstoppen i pengespillbransjen, og på denne grunnmuren bygger vi videre. Les mer om det her.
  • Norsk Tipping er et statlig selskap der hele overskuddet går tilbake til samfunnet. Derfor kreves det at vi har en effektiv drift, men vi skal likevel gjøre tiltak som er direkte omsetningsdempende. Les mer om det her.
{

Norsk Tipping har hovedkontor på Hamar og hadde i 2020 413 ansatte. Kulturdepartementet oppnevner Norsk Tippings styre, og styreleder siden 2015 er Linda Bernander Silseth. Selskapet ledes av en administrerende direktør, som siden 2016 har vært Åsne Havnelid.

Del artikkelen: