Interessenter

Tilsyn og revisjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet fører tilsyn med Norsk Tipping. I tillegg til årlige revisjoner har Norsk Tipping faste kontaktmøter og løpende dialog om aktuelle temaer med tilsynet. Norsk Tipping blir revidert av ekstern revisor. Andre aktuelle tilsynsmyndigheter for Norsk Tipping omfatter Datatilsynet, Arbeidstilsynet og Medietilsynet.

Del artikkelen: