Interessenter

Spilleavhengighetsmiljøet

Norsk Tipping har faste kontaktmøter to ganger årlig med spilleavhengighetsmiljøet der selskapet informerer om sitt ansvarlighetsarbeid, får spørsmål og tilbakemeldinger fra miljøet, og diskuterer spørsmål av felles interesse. Videre holdes det løpende kontakt ved ulike hendelser og selskapet henter innspill fra miljøene.

Del artikkelen: