Interessenter

Samarbeidspartnere

Norsk Tipping har tidligere arrangert fellessamlinger for sine samarbeidspartnere, men har måttet begrense dette i 2020 grunnet pandemien. Det har vært avholdt digitale samlinger. Selskapet har løpende oppfølging av samarbeidsavtaler og samarbeider om arrangementer sammen med sine partnere.

Del artikkelen: