Forretningsetikk

Økonomiske misligheter

Selskapet jobber aktivt for å avdekke misligheter blant våre kunder, kommisjonærer og lokalvinnehavere. I 2020 ble det avdekket følgende forhold:

  • 110 kunder ble utestengt på grunn av brudd på kundeavtalen
  • 282 kritiske eksterne misligheter hos kommisjonærer og lokalinnehavere.
  • 4 kommisjonærer fikk muntlig advarsel
  • 1 kommisjonær fikk skriftlig advarsel fra selskapet
Del artikkelen: