Noter

Note 8 – Andre langsiktige fordringer

Beløp i mill. kr.20202019
Langsiktige lån til ansatte*)1315
Øvrige fordringer3126
Totalt4441

*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.

Del artikkelen: