Noter

Note 6 – Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

FirmaAnskaffet i årForretn. kontorEierandelStemmeandelKostpris på aksjepostenBokført verdi
Datterselskaper
Norske Spill AS2009Hamar100 %100 %11
Sum datterselskaper11
 
Tilknyttede selskaper
Buypass AS2006/2009/2011Oslo50 %50 %3232
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS2018Hamar25 %25 %11
Sum tilknyttede selskaper3434
Totalt3434

I henhold til regnskapslovens § 3-8 andre ledd  er datterselskapet ikke konsolidert inn i Norsk Tipping AS sitt regnskap. Begrunnelsen for å utelate selskapene fra konsolidering er at de ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Årsregnskapet for Norske Spill AS er ikke avlagt.

Årsregnskapet for Buypass er ikke avlagt. Det foreløpige konsernregnskapet for Buypass AS viser et overskudd på 23 mill.kr og en egenkapital på 183 mill. kr. Det ble ikke inntektsført utbytte i 2020.

Selskapet Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS ble stiftet 1.10.2018. Selskapet er etablert som et joint venture i samarbeid med tre andre statlige spillselskap. Selskapet hadde i 2019 et overskudd på 55 tusen kroner og en egenkapital på 6,1 mill.kr

Del artikkelen: