Noter

Note 5 – Driftsmidler og immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Beløp i mill. kr.KunstKjøretøyMask., utstyr og inventarTomter, byggTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.2020111 7224852 210
Avgang i året--00
Tilgang i året-1871187
Anskaffelseskost pr 31.12.2020111 9094862 398
Akk. av- og nedskrivninger-11 6723362 010
Bokført verdi pr 31.12.20201-237150388
 
Årets avskrivning--532577
 
Avskrivningsplan (lineær)Ingen avskr.5 år3-6 år10-25 år

Selskapet har enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende biler, kontormaskiner og utstyr.

Immaterielle eiendeler

Beløp i mill. kr.IT- infrastrukturSpill og spillapplikasjonerDistribusjonskanalerAvtalerTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.202029118033012813
Avgang i året-
Tilgang i året-----
Anskaffelseskost pr 31.12.202029118033012813
Akk. av- og nedskrivninger26617832612781
Bokført verdi pr 31.12.20202524032
 
Årets avskrivning1512018
 
Avskrivningsplan (lineær)5 år3-7 år5-7 år3 år

Immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført i selskapets regi. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører.

Det forventes at samlet inntjening av balanseførte eiendeler minst motsvarer tilvirkningskostnad. Kostnader knyttet til lønn og andre personalkostnader til ansatte som er engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette.

Av- og nedskrivninger

20202019
Immaterielle eiendeler1864
Driftsmidler77125
Totale avskrivninger95189
Del artikkelen: