Noter

Note 3 – Andre driftskostnader

Beløp i mill. kr.20202019
Drift av anlegg og maskiner424435
Telekommunikasjon2727
Reklame241278
Kostnader til Lotteri- og stiftelsestilsynet4239
Konsulentbistand og honorarer10483
Distribusjon og fraktkostnader4439
Trykksaker og rekvisita2936
TV- produksjon3025
Øvrige kostnader6267
Sponsor og profilering132111
ID- og betalingsløsninger184175
Totalt andre driftskostnader1 3191 315
Del artikkelen: