Noter

Note 16 – Bankinnskudd, kontanter og lignende

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet skattetrekk med 20,05 mill. kr. Overskuddslikviditet overføres månedlig til kontolån til Staten i Norges Bank. Dette er klassifisert som bankinnskudd. Saldo på kontolån til staten pr 31.12.2020 er 4 980 mill.kr.

Del artikkelen: