Noter

Note 13 – Annen kortsiktig gjeld

Beløp i mill. kr.20202019
Depositum kommisjonærer3030
Bonuspotter knyttet til spillene10490
Skyldig feriepenger3534
Gjeld spillerkonti351303
Periodiseringer39474
Totalt913531
Del artikkelen: