Noter

Note 12 – Egenkapital

I henhold til pengespilloven og retningslinjer fra Kulturdepartementet har selskapet et investeringsfond.

Investeringsfondet inngår opptjent egenkapital på linje med annen egenkapital.

Beløp i mill. kr.AksjekapitalBundet egenkapitalfondInvesteringsfondAnnen egenkapitalSum
Egenkapital per 31.12.20190,151509337496
Korrigering av egenkapital0-11-11
Egenkapital per 1.1.20200,151509326485
 
Årets endring i egenkapital
Tilført fra årets overskudd61676167
Årets overføringer til overskuddsmottakerne-6167-6167
 
Samlet bevegelse i regnskapsåret00
Egenkapital per 31.12.20200,151509326485
Del artikkelen: