Noter

Note 11 – Aksjekapital

Norsk Tippings aksjekapital består av 3 aksjer, hver av dem pålydende kr 50 000.

Staten v/Kulturdepartementet eier 100 prosent av aksjene.

Del artikkelen: