Norsk Tippings rolle i samfunnet

Pengespill er underholdende for de fleste, men kan også føre til problemer for enkelte.

For å forebygge negative konsekvenser av pengespill har norske myndigheter valgt å begrense hvem som kan tilby de største og mest risikofylte spillene. Disse aktørene er under offentlig kontroll og tilsyn, og har ikke som det primære formål å tjene mest mulig penger på sitt spilltilbud.

Det er dette som er den norske pengespillmodellen.

Norsk Tipping eies av staten, og er et verktøy i den norske pengespillpolitikken. Stortinget har i pengespilloven gitt føringer for Norsk Tippings virksomhet.  Norsk Tipping skal tilby pengespill innenfor ansvarlige rammer, og ved å ha et attraktivt spilltilbud sørge for at de som ønsker å spille velger å gjøre det i ansvarlig rammer under offentlig kontroll. Norsk Tipping skal ikke tjene mest mulig penger, men gjennom en effektiv drift skal vi sørge for at mest mulig av vårt overskudd går til gode formål.

Del artikkelen: