Selskapet har et mediebyrå som gir råd om utvikling, plassering og måling av effekter av medieplasseringer. Selskapet har også direkte kontakt med de største norske mediehusene om innsikt, data og målgrupper i deres medier. Enkelte mediehus har en e-kommisjonæravtale med Norsk Tipping, som følges opp i egen dialog. Henvendelser fra presse følges opp løpende.

Del artikkelen: