Statistikk

Medarbeidere

Medarbeidere, kompetanse og organisasjon

Alle tall er ved utgangen av årene202020192018201720162015
Antall ansatte413423413406408404
Antall årsverk432,17429,8426,24419,6417,6406
Antall organiserte (ansatte)269263254247240221
Antall uorganiserte (ansatte)144160159159168183
Antall heltidsansatte413423413406408402
Antall deltidsansatte000002
Andel midlertidig ansatte (i %)9,7 %*5,4 %5,3 %5,6 %5,3 %0,5 %
Prosentandel kvinner (av alle ansatte)0,3737,0 %36,8 %37,8 %37,4 %37,9 %
Prosentandel menn (av alle ansatte)0,6363,0 %63,2 %62,2 %62,6 %62,1 %
        
Intern turnover2,2 %5,4 %8,9 %4,4 %4,4 %3,2 %
Ekstern turnover3,1 %4,3 %2,7 %2,7 %2,2 %2,5 %
       
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn      
Kvinnelige medarbeideres lønn i %-andel av mannlige93,0 %93,0 %92,9 %92,5 %91,3 %91,3 %

Kjønnsfordeling blant ledere

under 3030-50over 50
Kvinner1109
Menn01817

På direktørnivå (nivå 1 og 2) er 3 av 7 kvinner
På nivå 3 er 13 av 35 kvinner
På nivå 4 er 4 av 13 kvinner

Kjønnsfordeling på alder

20-2930-3940-4950-5960+
Kvinner1736503119
Menn1251769823
Del artikkelen: