Samarbeidspartnere

Like muligheter til profesjonalisering i fotballen

Samarbeidet med norsk fotball har vært rettet inn mot en videre satsning på like muligheter. Gode sportslige prestasjoner for kvinnene både på klubb- og landslagsnivå har vist at den gradvise profesjonaliseringen har gitt resultater og bidrar til en positiv utvikling. Norsk Tippings samarbeid med Toppserien og 1. divisjon kvinner har vært viktig, og vårt partnerskap har bidratt til å aktualisere seriekampene, profilene og de sportslige prestasjonene i en sesong med færre tilskuere på selve kampene og en lavere aktivitet på vante møteplasser i fotballen.

Del artikkelen: