Interessenter

Leverandører

Norsk Tipping har flere kontaktpunkter med ulike leverandører hvor hyppigheten avhenger av avtalens art. Møtene er både av operativ og strategisk karakter. I forbindelse med anskaffelser hender det også at forhandlinger gjennomføres. Ved siden av dette har selskapet regelmessige markedsmøter med formål å bli holdt oppdatert på markedstrender. I forbindelse med koronautbruddet i 2020 ble leverandørkontakten forsterket.

Del artikkelen: