Medarbeidere

Lærlinger

Norsk Tipping tilbyr elever i videregående skoler arbeidserfaring gjennom en lærlingordning. I 2020 har vi hatt to lærlinger på områdene IKT og kokkefaget.

Del artikkelen: