Interessenter

Kjeder, kommisjonærer og nettpartnere

Norsk Tipping har dialog med kjeder og kommisjonærer gjennom selskapets årlige handelskonferanse, kontakt- og informasjonsutvalg, nettverkssamlinger, brukerforum og strategimøter, samt gjennom henvendelser fra kommisjonærer til kundeservice. Temaer i dialogen er blant annet informasjon om planer og strategier, planlegging av felles aktiviteter og tiltak, og brukerstøtte og veiledning. Det er også løpende dialog med aktører i bingobransjen i forbindelse med oppstilling av Belago i bingohaller.

Del artikkelen: