Kampfiksing

Lotteritilsynet er ansvarlig for den nasjonale kampfiksingsenheten som skal kartlegge og forebygge kampfiksing i Norge.

Norsk Tipping har etablerte retningslinjer og rutiner for å avdekke forsøk på misbruk av selskapets systemer knyttet til kampfiksing. Selskapet ønsker å bidra til å forebygge kampfiksing i norsk idrett.

Norsk Tipping undersøkte seks hendelser i 2020 hvor det var mistanke om kampfiksing. To av disse tilfellene ble meldt videre til kampfiksingsenheten hos Lotteritilsynet.

Del artikkelen: