Interessenter

Fagorganisasjoner

Norsk Tipping har faste kontaktmøter mellom selskapet og de ansattes fagorganisasjoner der temaer knyttet til de ansattes arbeidsforhold blir diskutert.

Del artikkelen: