Norsk Tippings digitale kommunikasjon blant ansatte har økt i 2020. Intranettet og digitale samhandlingsverktøy har blitt benyttet til å gi informasjon om selskapets aktiviteter og løpende status i beredsskapssituasjonen. Det er avholdt flere felles digitale samlinger for alle ansatte. Ved siden av dette har Norsk Tipping en personalhåndbok, som sammen med resten av kvalitetssystemet, beskriver regler og retningslinjer for ansatte.

Del artikkelen: